การกำหนด Whitelist/Blacklist บน ZIMBRA 8.5/8.6

Published On Tuesday, November 3rd, 2015


Email-logo
ใน ZIMBRA 8.5 หรือใหม่กว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลง configuration สำหรับการกำหนด blacklist และ whitelist ใหม่ ดังนั้นถ้าหากต้องการเพิ่ม whitelist/blacklist สามารถทำได้ดังนี้

Whitelist

 1. สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/postfix_rbl_override

  เพิ่ม IP mail server หรือ hostname ของ mail server ที่ต้องการเพิ่มใน whitelist และตามด้วย “OK” ดังตัวอย่าง

 2. รัน postmap เพื่อทำการสร้าง lmdb

 3. ทำการ apply config เข้าสู่ระบบ ZIMBRA ด้วยคำสั่ง

Blacklist

 1. สร้างไฟล์ /opt/zimbra/conf/postfix_blacklist และเพิ่ม IP mail server หรือ hostname ของ mail server ที่ต้องการเพิ่มใน whitelist และตามด้วย “REJECT” ดังตัวอย่าง

 2. รัน postmap เพื่อทำการสร้าง lmdb
  postmap /opt/zimbra/conf/postfix_blacklist
 3. ทำการ apply config เข้าสู่ระบบ ZIMBRA ด้วยคำสั่ง
  zmprov mcf +zimbraMtaRestriction ‘check_client_access lmdb:/opt/zimbra/conf/postfix_blacklist’