ข้อจำกัด Funambol Outlook Sync client กับ Zimbra hosting

Published On Saturday, June 16th, 2012


Ezymailhosting Oulook and Zimbra compattibility

การ sync ข้อมูล calendar, contact, task ระหว่าง Microsoft Outlook กับ Zimbra server ของเรายังมีข้อจำกัดการใช้งานอยู่ เนื่องจาก Funambol Outlook Sync client plugin ที่ใช้งานไม่รองรับการทำงานกับ Outlook 64bit ดังนั้นหากใช้งานกับ Funambol Outlook Sync client plugin เพื่อ sync ข้อมูล calendar, contact, task ระหว่าง Microsoft Outlook กับ Zimbra server จะต้องใช้งาน outlook 32bit เท่านั้น

สรุปการทำงานร่วมกันที่ใช้งานได้และไม่ได้

  • Windows 32 bit กับ Outlook 32 bit สามารถทำงานร่วมกันได้
  • Windows 64 bit กับ Outlook 32 bit สามารถทำงานร่วมกันได้
  • Windows 64 bit กับ Outlook 64 bit ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้