วิธีสร้าง Group Contact Lists (กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ) บน Zimbra mail server

Published On Sunday, July 15th, 2012


Group Contact Lists บน Zimbra mail server มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อหรือต้องการส่งหากลุ่มคนหนึ่งๆเป็นประจำซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องใส่ email ของทุกคนที่ต้องการส่งหา เพียงแค่ใส่ชื่อกลุ่มที่ได้สร้างขึ้นมาในช่อง email ระบบก็จะทำการใส่ค่า email ทุกคนในกลุ่มเข้าไปโดยอัตโนมัต ทำให้ผู้ใช้งานสามารถส่งหากลุ่มคนต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาก

วิธีการสร้าง Group Contact Lists บน Zimbra mail server
ให้เลือกที่ new (ใหม่) -> contact group (กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ)
create-new-group-contact-on-zimbra

จากนั้นจะปรากฏหน้ากรอกรายละเอียดของ contact group (กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ) โดยให้ใส่ค่าต่างๆ ดังภาพ
Add-new-group-to-zimbra-contact-list