วิธีเพิ่ม Calendar บน Zimbra mail server ให้ใช้ได้กับ iPhone

Published On Saturday, April 14th, 2012


zimbra calendar on iphone

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Zimbra รุ่น OpenSource สามารถเพิ่ม Calendar จาก Zimbra เข้าไปใน iPhone โดตั้งค่าบน iPhone ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

ขออภัยอย่างสูง บทความนี้สงวนสิทธิการเข้าใช้งานเฉพาะลูกค้าเท่านั้น!!