จัดการลายเซ็นบน Zimbra Mail Server

Published On Saturday, June 2nd, 2012


ผู้ใช้งาน webmail ของ Zimbra สามารถที่จะบริหารและจัดการ template ลายเซ็นต์ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถสร้าง template ลายเซ็นต์ได้มากกว่า 1 template ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในกรณีที่ต้องการมี template ลายเซ็นต์มากกว่า 1 template

ขั้นตอนการสร้าง template ลายเซ็นต์บน Zimbra

  1. ให้คลิกที่ “การกำหนดลักษณะ”menu-zimbra-client
  2. ตรงเมนูด้านซ้ายมือให้เลือก “ลายเซ็น”config-menu-on-zimbra
  3. จากนั้นจะปรากฏส่วนของการจัดการลายเซ็น ซึ่งท่านสามารถแก้ไข เพิ่ม และลบได้จากส่วนของการจัดการลายเซ็นนี้Signature-on-Zimbra-mail-hosting