การใช้งาน Zimbra Webmail

Published On Wednesday, April 11th, 2012


การเข้าใช้ Email ผ่านทาง Web Mail

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเว็บเมล์ผ่าน Web browser ได้โดยพิมพ์ http://webmail.yourdomain.com ที่ช่อง URL จากนั้นจะเห็นหน้า login เข้าสู่ระบบ ดังภาพด้านล่าง

zimbra login page

ให้ใส่ Username และ Password ผู้ใช้งานเข้าไป หากต้องการให้ระบบจำว่าเคย login ไปแล้วให้เลือกที่ Remember me ด้วย และส่วนของ version ให้เลือกเป็น default

zimbra-webmail

การสร้างจดหมายใหม่

หลังจาก login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกที่ New > New Email

create-new-message

การใส่รายละเอียดสำหรับการสร้างจดหมายใหม่

webmail--send-mail

– To: คือ Email ของผู้ที่เราต้องการส่ง Email ถึง
– Cc: คือ Email ของผู้ที่เราจะส่งสำเนาของ Email ถึง
– Bcc: คือ Email ของผู้ที่เราจะส่งสำเนาของ Email ถึง แต่จะไม่แสดงรายชื่อ Email ปลายทาง (เมื่อต้องการใส่ Bcc ให้กด “Show BCC” ที่ริมขวาสุดของช่อง “Cc:”)
– Subject: ใส่ชื่อของ Email และทางด้านริมขวามสุดสามารถเลือกระดับความสำคัญของจดหมายฉบับนี้ได้

การแนบไฟล์ไปกับ Email ให้กด “Add Attachement” หากต้องการยกเลิกข้อความส่ง Email ให้กดปุ่ม “Cancel” แต่ถ้าหากต้องการ Save ข้อมูลไว้ก่อนให้กด “Save Draft”

การรับจดหมาย

หากต้องการเชค Email ที่เข้ามาใหม่โดยทันที สามารถทำได้โดยกดที่ปุ่ม “Get Mail” ระบบจะทำการดึง Email ใหม่มาแสดงผล

check new message