วิธี Sync Calendar, Contact และ Email กับ Zimbra Mail Server บน Android

Published On Wednesday, May 2nd, 2012


Android Logo
สำหรับโทรศัพท์ Android สามารถที่จะใช้งานร่วมกับ Zimbra Mail Server ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยสามารถ sync ได้ทั้ง Contact (รายชื่อผู้ติดต่อ), Calendar (ปฏิทินนัดหมาย) และ Email จากระบบได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม

** iPhone, iPad, iPod touch ดูวิธีตั้งค่า Sync Calendar, Contact และ Email ระหว่าง iPhone, iPad และ Zimbra

วิธีการตั้งค่า Sync Calendar, Contact และ Email กับ Zimbra Mail Server บน Android สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ให้เข้าไปที่ Menu -> settings -> Accounts & Sync
 2. กด Add account
 3. เลือก Corporate
 4. ในหน้า Add Exchange account ให้ใส่ email และ password จากนั้นกด Next
 5. หน้า Server settings ให้ใส่รายละเอียดดังนี้
  • Domain\Users: ชื่อ user
  • Password: ใส่ password
  • Server: m.ezymailhosting.com
  • ให้คลิกเลือก Use secure Connection (SSL) และ Accept all SSL certificate
 6. หน้า Account option ให้กด Next
 7. หน้า Set up email ให้ใส่ชื่อ Email ที่เราได้ setup ขึ้นมา