Archive for the ‘Knowledge Base’ Category


Getting NO_SUCH_PART / “no such message” error while sending or replying on a mail from the Webclient

หาเจอปัญหาเรื่องการส่งเมล์โดยใช้ zimbra webmail ตาม error ด้านล่าง method: [unknown] msg: no such message part: 2.2 code: mail.NO_SUCH_PART detail: soap:Sender trace: qtp509886383-32204:1694158319696 method: [unknown] msg: no such message: 11304 code: mail.NO_SUCH_MSG detail: soap:Sender trace: qtp192881625-273468:1694158319696:ff2867444b518dfe ให้ลองแก้ไขปัญหาด้วยการสร้าง signature ใหม่ ซึ่งปัญหาโดยส่วนใหญ่เกิดจาก signatuer corrupt หรือ invalid image link ขั้นตอน 1. ไปยัง Preference >> Signature 2. ลบ หรือสร้าง signature ใหม่ […]


How to add disclaimer per domain on ZIMBRA 8.0

สำหรับท่านที่ใช้ ZIMBRA 8.0 ซึ่งยังไม่รองรับการตั้งค่าแบบ disclaimer per domain (ตั้งแต่ 8.5 ขึ้นไป) ท่านสามารถทำการตั้งค่าแบบ manual ได้เอง ดังวิธีตามด้านล่างนี้


How to fixes ZImbra Desktop can not start after windows updates

ผู้ใช้งาน Zimbra Desktop บางท่านอาจจะประสบปัญหาไม่สามารถเปิด Zimbra Desktop ได้หลังจากทำการ update windows และปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยการ reinstall Zimbra Desktop ได้ วิธีแก้ไขปัญหา Zimbra Desktop เปิดใช้งานไม่ได้หลังจากทำการ update windows


How to get new email notifications for Zimbra mail system

Zimbra webmail รองรับ new email notification ที่ทำงานร่วมกับ Yahoo! Browser Plus ที่ทำงานได้เป็นอย่างดี (จากบทความ How to setting pop-up email notification in Zimbra) แต่เนื่องจาก Yahoo! ตัดสินใจปิดโปรเจค Yahoo! Browser Plus จึงทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งาน new email notification ไม่สามารถหา download ได้ หรือไม่รองรับการทำงานร่วมกับ browser version ใหม่ๆ Zebra Tray เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานระบบแจ้งเตือน email ใหม่ (New email notification) และมี features ที่น่าสนใจดังนี้ Systems supported: Windows XP, Windows Vista, […]


Setting Microsoft Outlook to use Zimbra Directory Service (LDAP)

Zimbra มีระบบ Directory Service ซึ่งรองรับการใช้งาน address book ผ่าน ldap protocal ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Outlook ในการดึงข้อมูล address book จากระบบ Zimbra ได้เป็นอย่างดี และช่วยให้ user สามารถค้นหา ชื่อ หรือ email ของผู้ที่ต้องการค้นหาได้สะดวกมากขึ้น วิธีการติดตั้ง Microsoft Outlook ร่วมกับ Zimbra Directory Service และการใช้งานเบื้องต้น การเปิดใช้งาน ldap ร่วมกับ Microsoft Outlook


Sync Email, Calendar, Contact ระหว่าง iPhone, iPad และ Zimbra

สำหรับ iPhone iPad หรือ iPod touch สามารถตั้งค่าให้รองรับการทำงานกับ Zimbra Mail ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยสามารถ sync ข้อมูลได้ทั้ง email, Contact (รายชื่อผู้ติดต่อ) และ Calendar (ปฏิทินนัดหมาย) จากระบบ Zimbra mail ได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมใดๆบนเครื่อง iPhone iPad หรือ iPod touch เลย ** สำหรับ Android ดูวิธี Sync Calendar, Contact และ Email บน Android กับ Zimbra Mail Server


Assigning retention policies to email folders

ผู้ใช้งาน Zimbra สามารถตั้งค่าการลบ email ที่อยู่ใน mailbox นานเกินไปได้ เช่นเดียวกับการลบ email ใน trash ของระบบ (ปกตินานกว่า 30 วัน) โดยฟีเจอร์นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่รับเมล์และต้องการเก็บข้อมูลไว้สักพักซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องตามลบเมล์ดังกล่าวตลอดและยังช่วยในการควบคุมขนาดของ mailbox ให้มีขนาดไม่ใหญ่เกินความจำเป็นอีกด้วย การตั้งค่าการลบ email สามารถระบุระยะเวลาในการเก็บได้ตาม folder ที่เรากำหนด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานได้พอสมควร วิธีการตั้งค่าการลบ email โดยอัตโนมัตตามระยะเวลาที่กำหนด คลิกขวาที่ Folder ที่ต้องการตั้งค่า และเลือก Edit Properties เลือก Retention เลือก Enable Message Retention และ ระยะเวลาที่กำหนด สำหรับแจ้งเตือนเมื่อจะทำการลบ email ออกจากระบบแต่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด เลือก Enable Message Disposal และ ระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการลบเมล์ออกจากระบบเมื่อเกินกำหนดเวลา


Setting Out Of Office on Samsung Galaxy

Out Of Office เป็นบริการที่สามารถบอกให้ผู้ติดต่อทราบว่าเราไม่สามารถตอบเมล์กลับได้ในช่วงเวลาที่ได้ลาพักร้อน, ไปต่างประเทศ หรือออกไปทำธุระข้างนอก โดยการตอบกลับเมล์ไปหาผู้ส่งพร้อมด้วยข้อความที่กำหนด สำหรับการตั้งค่า Out Of Office รองรับการตั้งค่าผ่าน smartphone ได้บางรุ่น เช่น Samsung Galaxy


How to set Out of Office auto-reply message in Zimbra Webmail

Zimbra Webmail มีฟีเจอร์ “Out of Office” ที่ให้การสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ผ่านทางอีเมลไม่ขาดตอน ซึ่งจะทำให้ผู้ติดต่อทราบว่าไม่สะดวกที่จะตอบ email ได้ทันที อาจเนื่องมาจากการลาพักร้อน หรือไปสัมมนา เป็นต้น การตั้งค่าใน Zimbra Webmail สามารถระบุวันที่และเวลาที่จะให้ระบบ “Out of Office” เริ่มทำงานและสิ้นสุดได้ และยังสามารถตั้งค่าปฏิทินของเราให้มีสถานะ busy ตลอดช่วงเวลาที่ได้ตั้งค่า “Out of Office” ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดต่อท่านอื่นๆ สามารถเลือกเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้น


Howto setting alway Reply/Forward in the original message format

ผู้ใช้งาน Zimbra webmail สามารถเลือก format ของจดหมายในการตอบจดหมายกลับหรือส่งต่อได้ โดยจะให้ตอบกลับตามค่าเริ่มต้น (default) หรือตาม format ของจดหมายที่ส่งมา การตั้งค่าตอบจดหมายกลับหรือส่งต่อตาม format ของจดหมายที่ส่งมาสามารถทำได้ดังนี้