Forward incoming email to another email on Zimbra mail server

Published On Saturday, May 26th, 2012


การ forward incoming email ของ zimbra อนุญาตให้ผู้ใช้งาน setup forward email ได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลระบบเคยดูและและจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะ forward email ไปยัง account อื่นๆได้อย่างอิสระ และนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกให้ระบบสามารถสำเนา email เก็บไว้ยัง account ที่ใช้งานอยู่ได้เพื่อเป็นการ backup ข้อมูลอีกทางหนึ่ง

วิธีการ setup forward incoming email ไปยัง email อื่น

 1. login เข้าสู่ระบบ
 2. คลิกที่ “การกำหนดคุณลักษณะ”

  Zimbra Properties

 3. ตรงกรอบด้านซ้ายมือให้เลือก “จดหมาย”

  zimbra email setting

 4. ตรง “การรับข้อความ” ให้ใส่ email ตรงช่อง “ส่งต่อสำเนาไปที่:”
 5. หากไม่ต้องการสำเนา email (ส่งต่ออย่างเดียว) ไว้ในระบบให้เลือก “ไม่ต้องเก็บสำเนาของข้อความภายในเครื่อง”

  forward email to other account