การใช้งานปฏิทินร่วมกัน (Share calendar) บนระบบ Zimbra mail server

Published On Tuesday, July 3rd, 2012


Zimbra Email and Collaboration ServerZimbra mail server อนุญาติให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์ปฏิทิน (Share calendar) กับผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานเป็นทีม หรือสามารถให้พนักงานตรวจสอบเวลาว่างของผู้บริหารหรือหัวหน้าของตนได้เองโดยไม่ต้องผ่านเลขา นอกจากจะสามารถดูปฏิทินได้แล้วยังสามารถแก้ไขและอัพเดทข้อมูลต่างๆในปฏิทินได้โดยตรงเพียงแค่ผู้ใช้งานผู้นั้นมีสิทธการแก้ไขปฏิทินดังกล่าว

วิธีการใช้งานปฏิทินร่วมกันของระบบ Zimbra mail server (Share calendar) สามารถทำได้ดังนี้

  1. ที่หน้า webmail หรือ Zimbra desktop ให้เลือก ปฏิทิน (Calendar)
  2. จากนั้นให้คลิกขวาที่ ชื่อผู้ใช้งาน (user) -> New calendar ดังภาพ
    Zimbra-calendar-create-new-calendar
  3. เมื่อคลิกร้างปฏิทินใหม่แล้วระบบจะให้ใส่ชื่อและเลือกสีของปฏิทิน
    create-new-calendar
  4. จากนั้นคลิกขวาที่ปฏิทินที่สร้างขึ้นมาและเลือก Share calendarshare-calendar-on-zimbra
  5. เลือกวิธีการแชร์zimbra-calendar-properties

ตัวอย่างปฏิทินที่ดูผ่าน web browser

view-zimbra-calendar-on-browser